Blog

UItdagingen in de zorg

39% van de medewerkers in de brede sector van Zorg en Welzijn vertrekt binnen 2 jaar na aanstelling! Is de organisatie waar jij werkt klaar voor de uitdagingen die ons de komende jaren in de brede sector van Zorg en Welzijn te wachten staan?

Gedrag is als een rivier

In dit artikel vergelijk ik gedragsverandering met een rivier. Een beeldspraak wat ik heb verfijnd tot een model.