Werkwijze teamcoaching

Hieronder leest u hoe ik te werk ga en wat u van mij mag verwachten.

Eerste contact

Het eerste inhoudelijk contact met de opdrachtgever is vrijblijvend en kosteloos. In dit gesprek worden de wensen en mogelijkheden besproken.

Contact team

Na het eerste contact vindt er een gesprek plaats met (een afvaardiging van) een team waarbij de coachingsvraag besproken wordt.

Analyse

Om maatwerk te leveren dient een team in kaart gebracht te worden. Dit gebeurt middels vragenlijsten, interviews en/ of een observatie.

Analyserapport

Van de analyse wordt een rapport opgemaakt wat gedeeld wordt met het team en de opdrachtgever. Hier zit een advies voor een te volgen traject van teamcoaching bij opgenomen.

Uitvoeringsfase

De fase van de daadwerkelijke coaching. Afhankelijk van de duur van het traject vinden er tussentijdse evaluaties plaats.

Afronding

Moment om het traject te evalueren. Maar belangrijker nog is de afronding met daarbij aandacht hoe de resultaten uit de coaching te borgen zodat de kennis en vaardigheden niet verloren gaan.