Skip to main content

Diensten

Teamcoaching

Herkent u ook één meerdere stromingen in uw team die belemmerend werken? Of ziet u één van uw medewerkers of collega’s afhaken in het teamproces?

Krijg nu grip op disfunctioneel gedrag met bijbehorende communicatiestijlen, persoonlijke drijfveren en patronen. Verbeter de kwaliteit van de individuen en het team!

Teamontwikkeling

Een nieuw samengesteld team? Een team wat hecht is, maar niet de volgende fase van samenwerken bereikt waardoor resultaten niet optimaal zijn?

Teamidentiteit, effectief gedrag, teamgevoel, kwaliteit en productiviteit zijn doelen bij deze dienst. Hierbij wordt bepaald in welke fase van teamontwikkeling men zich bevindt, zijn de voorgaande fasen goed doorlopen en wat heeft het team nodig om naar de volgende fase te gaan.

Teambuilding

Heerst er een vervelende of niet stimulerende sfeer in uw team? Of kan de teamcohesie wel een boost gebruiken? Of is uw team toe aan waardering?

Het doel van de teambuilding is om de samenhang binnen een groep te versterken. Samenwerken, efficiëntie en besluitvorming zijn hierbij interessante elementen. Dit kan in huis of buiten de deur plaatsvinden.

Als extra dienst kan de teambuilding geobserveerd worden met een analyserapport als resultaat.

Organisatieadvies

Hoe stel je een team samen, hoe verzorg je de samensmelting van twee teams, de samenstelling van het team verandert waardoor er onrust is ontstaan, hoe zorg ik voor draagvlak in de organisatie? Zijn dit vragen die u bezighouden?

Samen met u en uw team beantwoorden we deze vragen om zo te zorgen dat de samenstelling van een team zo optimaal mogelijk is. Het creëren van draagvlak voor een organisatieverandering of visieontwikkeling kan best ingewikkeld zijn. Door er van buitenaf naar te kijken krijgt u van mij een advies en behoort coaching hierop tot de mogelijkheden.

Intervisie

Verhoog de deskundigheid van uw medewerkers!

Intervisie is een gespreksvorm voor teams waarbij het doel is om werkgerelateerde problemen op te lossen en kwaliteit te verbeteren. Hierbij is het belangrijk te kijken naar de eigen invloed en die van een ander in een bepaalde situatie.

Kortdurende interventie. Het doel hierbij is dat de teams na ongeveer 3 sessies de intervisie zelf vorm kunnen geven.

Van eigenaarschap naar resultaten

Een belangrijke voorwaarde voor teamcoaching is in mijn ogen het creëren van eigenaarschap binnen het team over het proces wat het aangaat. Makkelijker gezegd dan gedaan! Er zijn vele smaken binnen het totaal aan teamcoaches. Ik creëer eigenaarschap over het proces door bijvoorbeeld bestaande theorieën over teamdynamiek, teamsamenstelling en de bestaande modellen om te toveren naar werkvormen waarin een team zelf aan de slag gaat met deze modellen. Inzichtgevende werkvormen leiden tot gedragsverandering en gewenste resultaten.