Skip to main content

Mensen noemen het een roeping, je moet er voor in de wieg gelegd zijn, en dat klopt! En dat moeten we koesteren! Daarom in dit artikel de top 5 van factoren uit de sector zorg en welzijn die het werkplezier beïnvloeden.

Hoe hoger het werkplezier is des te lager het verzuim en verloop van personeel. In meerdere onderzoeken over dit thema kom je tot deze conclusie. Een open deur is dan ook om actief in te zetten op het vergroten van het werkplezier. Echter, in de praktijk blijkt het vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Prioriteiten liggen anders, gebrek aan tijd, te weinig kennis en nog allerlei andere redenen die te bedenken zijn. Helaas is dit niet zonder gevolgen. Los van de grote kostenposten voor werkgevers bij verzuim en verloop, levert het voor werknemers stress, lichamelijke klachten, psychische klachten, werk gerelateerde belemmeringen en belemmeringen in de privésfeer op. Dat willen we niet!

Er is geen standaard recept wat leidt tot meer werkplezier en een goed draaiend team. Wel zijn factoren bekend die het werkplezier beïnvloeden. Aan deze knoppen kun je draaien om werkplezier te realiseren. Voor individu en voor ieder team is de stand van de knoppen anders. Een interessante opgave dus waar je de tijd en aandacht aan moet geven!

Autonomie
In welke mate is het werk wat je doet flexibel en heb je zelf de regie om dit in te delen? Worden initiatieven gewaardeerd, ondersteund en krijgt men het vertrouwen? We willen graag zelf ons werk kunnen indelen en beslissingen kunnen nemen. Invloed uitoefenen op de inhoud van het programma verhoogd de autonomie. Autonome werknemers zijn bevlogen werknemers. Bevlogen werknemers leveren uitmuntende prestaties. De organisatiestructuur en de manier van leidinggeven is hierbij van groot belang. Ook persoonlijk leiderschap speelt hierbij een rol.

Sfeer en wederzijds respect
Samen successen vieren, of balen en hard werken wanneer het even niet lukt. Fijne collega’s, wederzijds respect en waardering. Het gevoel hebben om te kunnen vertrouwen en terug te vallen op een collega. We kennen het allemaal wel een team waarin het allemaal voor de wind gaat. Helaas kennen we waarschijnlijk ook allemaal wel de momenten of periodes dat synergie ontbreekt.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
Persoonlijke groei, voldoende uitdaging op professioneel en persoonlijk vlak, toekomst perspectief en ruimte voor persoonlijke doelen. Vanuit een missie en visie ontstaan teamdoelen waaraan je moet voldoen. Echter, dat is niet het enige waar je naar moet kijken. Belangrijk is ook om de constateren of de ieder individu zich kan vinden in de gestelde teamdoelen en dat men eigen doelen kan verwezenlijken binnen het groter geheel.

Betekenisvol werk
Kan ik dat doen waar ik goed in ben en draagt het bij aan een betere wereld. Lekker cliché maar wel waar! Als hulpverlener zet je graag een stapje extra. Dit geeft een goed gevoel. De wereld verbeteren is veel gevraagd, maar een klein stukje bijdragen aan het welbevinden van de anders is waar we voor werken.

Balans werk en privé
Dit moet in orde zijn! Makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak laten we ons leiden door de waan van de dag, door mooie vooruitstrevende doelen, door een enthousiaste collega of leidinggevende. En dat is goed! Belangrijk hierbij is persoonlijk leiderschap, wat zegt jouw interne standaard.

De draaiknoppen van een team

Om te bepalen in welke stand de knoppen van jouw team moeten staan beschouw ik het ‘Teamwiel’ van Martijn Vroemen als een mooie thermometer om het gesprek aan te gaan met het team en om samen te bepalen waar de slag in het wiel van dit team zit. Zoals je ziet zijn alle elementen in het wiel even groot en staan met elkaar in verband en hebben invloed op de knoppen die het werkplezier beïnvloeden.

Hoe sta jij hier zelf in of hoe denkt jouw team hier over? Ik zou het leuk vinden als je hieronder een reactie achterlaat!

Leave a Reply